مقالات ایستافو سایبان پارکینگ

پدافند غیر عامل

فنی و مهندسی

پدافند غیر عامل


 

پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات پیشگیرانه و عمدتا غیر نظامی گفته میشود که در آن از درگیری مستقیم جنگی و نظامی و همچنین استفاده از تسلیحات کاربردی ندارد و در کل عبارت دفاع بدون سلاح را شامل می شود

این اقدامات با هدف کاهش آسیب پذیری در واحد های مختلف کشور اعم از مجموعه های دولتی و خصوصی که خود شامل وزارت خانه ها ، سازمان ها ، ادارات ، شرکت ها ، کارخانه ها ، نیروگاه ها و تمامی دستگاه های کشور اعمال می شود.

مجری این امر سازمان پدافند غیر عامل کشور است که در قسمت های مختلف اعم از سایبری ، شیمیایی ، زیستی ، اقتصادی و پرتویی دسته بندی میشود و نیز دارای معاونت هایی چون : شهری ، زیربنایی ، نظامی ، فنی و اطلاعاتی است. ایستافو

 

 سایبان پارکینگ سوله سبکسایبان ماشین با پنل خورشیدی

 

سازمان پدافند غیر عامل طبق دستور رهبری در سال 1382 تشکیل شد و بصورت یک نهاد مستقل با وظایف مشخص و امور مالی جداگانه اداره گردید.این سازمان تحت حاکمیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشد و یک سازمان حاکمیتی تلقی میگردد.

تمامی دستگاه های کشور نیز دارای بخش جداگانه ای با نام معاونت پدافند غیر عامل درون سازمان خود هستند که بنا بر نوع فعالیتشان دستورالعمل هایی را برای دفاع و مواجهه با حملات ، آسیب ها و اثرات تخریبی تدوین کرده اند و در اختیار جزئیات سازمان مانند کارکنان خود قرار داده اند.

پدافند غیر عامل در همه ی زمینه ها دارای راهکاری مختص آن میباشد ، یکی از اقدامات راهبردی و پیشگیرانه در این موضوع بحث اختفا و پنهان نگه داشتم تجهیزات ، وسایل ، امکانات و سامانه های زیر ساختی و لجستیکی سازمان ها و دستگاه ها می باشد.

با توجه به رصد بصری و اطلاعاتی بیگانگان توسط ماهواره های جاسوسی و تصویر برداری (مانند گوگل ارت) و همچنین پهپاد های اطلاعاتی نیاز است که با اقداماتی از قبیل ساخت آشیانه ، پناهگاه ، اسکلت های مسقف و سایبان از رصد اطلاعاتی بیگانگان جلوگیری شود.

 

 ایستافو سایبان پارکینگ خودروسوله خرپایی

 

به عنوان مثال سازمانی دارای تجهیزات مخابراتی و تاسیساتی حساس بر روی پشت بام ساختمان خود است ، این تجهیزات می بایست هم از فاضی بالایی ( ماهواره ایی) دید را مهار کند و هم از لحاظ دید شهری ، که میتوان با ساخت اتاق هایی مانند لوور علاوه بر حفظ زیبایی ساختمان دید را کور و مهار کرد.

و یا با احداث سایبان پارکینگ برای خودرو های سواری سازمان ها میتوان از مشخص شدن تعداد خودرو ها و نوع تجهیزات نیز جلوگیری کرد.

ایستافو در راستای اجرای اوامر پیشگیرانه در قالب پدافند غیر عامل سابقه ی اجرا و احداث انواع سرپناه ، آشیانه و سایبان را برای ارگان های مختلف داشته و آمادگی خود را جهت بهره برداری از این نوع اقدامات در راستای همکاری با دستگاه ها و ارگان های کشور اعلام میدارد.

 

 

نویسنده : مصطفی حسینی

منبع : واحد تولید محتوا ایستافو

 

CATALOG DOWNLOAD